1983.07.10. “Umieranie” i “Grzesiek opowiada film”

Podążając tropem swoich juweniliów z 1983 r. Jacek Podsiadło próbuje sprawdzić, o jakim filmie opowiadał mu bohater wiersza “Grzesiek opowiada film”, czy na dzień opisany jako świąteczny przypadała niedziela, próbuje też określić, jak rzeczywistość rzutowała na jego życie wewnętrzne, że napisał wiersz pt. “Umieranie”. Próbuje choć w najogólniejszych zarysach odtworzyć swój tamten świat. Ponieważ w chwili pisania tych wierszy był robotnikiem w Hucie im. M. Nowotki, nie szczędzi nam wspomnień ani o suwnicowej posuwanej na suwnicy, ani o Mańku Kostusze, ani o Stachu Piździkłaku.

Pełna treść dostępna dla patronów z poziomów: Sancho Pansa, Sam Gamgee, Mały John, Pippi