Cisówka

Wydałem kiedyś tom wierszy pod takim tytułem. I nie tylko wiersze w nim były, także parę opowiadanek. Przypominam tu jedno z nich jako świadectwo, że już w minionym stuleciu nie było mi po drodze ze strażą graniczną. A tomik Cisówka w postaci zeskanowanej dostępny jest dla patronów wraz z całym nieustannie się rozrastającym archiwum.