Wiersze za trzy

Wyjątkowo trafione, choć nie Jac Po je napisał.